When this began...

Authorized CD

Hybrid Theory

datum vydání: 24. 10. 2000
produkce:
Don Gilmore
mix: Andy Wallace
o albu: Tímto albem Linkin Park definitivně vtrhli do světa hudby. Prodalo se ho na 80 milionů kopií a v počtu prodaných kusů za 50 měsíců předběhli dokonce i legendární Beatles!!! Tomu tedy říkám úspěch... Voják na coveru (kterého mimochodem maloval Mike Shinoda) znázorňuje tvrdost a jeho vážčí křídla nadlehčenost.
01 Papercut
02 One Step Closer
03 With You
04 Points of Authority
05 Crawling 06 Runaway
07 By Myself
08 In The End
09 Place For My Head
10 Forgotten
11 Cure For The Itch
12 Pushing Me Away
01 Papercut

Why does it feel like night today?
Something in here´s not right today?
Why am I so uptight today?
Paranoia´s all I got left
I don´t know what stressed me first
Or how the pressure was fed / but
I know just what it feels like
To have a voice in the back of my head
It´s like a face that I hold inside
A face that awakes when
I close my eyes
A face watches every time I lie
A face that laughs everytime I fall
(And watches everything)
So I know
That when it´s time to sink or swim
That the face inside is hearing me
Right beneath my skin

It´s like I´m
Paranoid lookin´ over my back
It´s like a
Whirlwind inside of my head
It´s like I
Can´t stop what I´m hearing within
It´s like a face inside is right
Beneath my skin

I know I´ve got a face in me
points out all the mistakes to me
You´ve got a face on the inside too and
Your paranoia´s probably worse
I don´t know what set me off first but
I know what I can´t stand
Everybody acts
Like the fact of the matter is
I can´t add up to what you can but
Everybody has a face
That they hold inside
A face that awakes when
They close their eyes
A face watches everytime they lie
A face that laughs everytime they fall
(And watches everything)
So you know
That when it´s time to sink or swim
That the face inside is watching you too
Right inside your skin

It´s like I´m
Paranoid lookin´ over my back
It´s like a
Whirlwind inside of my head
It´s like I
Can´t stop what I´m hearing within
It´s like a face inside is right
Beneath my skin

It´s like I´m
Paranoid lookin´ over my back
It´s like a
Whirlwind inside of my head
It´s like I
Can´t stop what I´m hearing within
It´s like a face inside is right
Beneath my skin

The face inside is right beneath my skin (3x)

The sun goes down
I feel the light betray me

The sun
It´s like I´m
Paranoid lookin´ over my back
It´s like a
Whirlwind inside of my head
It´s like I
Can´t stop what I´m hearing within
It´s like a face inside is right
Beneath my skin
I feel the light betray me

It´s like a
Can´t stop what I´m hearing within
It´s like a
Can´t stop what I´m hearing within

01 Útržek
Proč dnešek vypadá jako noc?
Něco tu není v pořádku
Proč jsem dnes tak podrážděný?
Paranoia je vše co mi zůstalo
Nevím proč jsem tak vystresovaný
Nebo proč jsem pod takovým tlakem / ale
Vím, jaké to je
Mít hlas někde vzadu v hlavě
Je to jako tvář držená uvnitř
Tvář, která se probudí
Když zavřu oči
Tvář, která mě sleduje vždy když lžu
Tvář, která se směje vždy když upadnu
(A všechno sleduje)
Tak vím,
Že když je čas klesnout nebo uplavat
Ta tvář unvitř mě poslouchá
Přímo pod mou kůží

Je to jako
Paranoidní pohled zpět
Je to jako
Vichřice uvnitř mé hlavy
Je to jako
Když nemůžu zastavit to co slyším
Je to jako tvář přímo uvnitř
Pod mou kůží

Vím, že mám uvnitř tvář
Upozorňuje mě na všechny mé chyby
Ty máš také uvnitř tvář
Tvoje paranoia je pravděpodobně horší
Nevím co mě rozesmálo
Ale vím, že to nemůžu vystát
Každý předstírá
Že podstatou věci je
To, že nemůžu sečíst to, co ty můžeš
Všichni mají tvář
Kterou drží uvnitř
Tvář, která se probudí
Když zavřou oči
Tvář, která je sleduje vždy, když lžou
Tvář, která se směje vždy, když upadnou
(A všechno sleduje)
Tak víš
Že když je čas klesnout nebo uplavat
Že tvář uvnitř tě také sleduje
Přímo pod tvou kůží

Je to jako
Paranoidní pohled zpět
Je to jako
Vichřice uvnitř mé hlavy
Je to jako
Když nemůžu zastavit to co slyším
Je to jako tvář přímo uvnitř
Pod mou kůží

Je to jako
Paranoidní pohled zpět
Je to jako
Vichřice uvnitř mé hlavy
Je to jako
Když nemůžu zastavit to co slyším
Je to jako tvář přímo uvnitř
Pod mou kůží

Ta tvář uvnitř je přímo pod mou kůží
(3x)

Slunce zapadá
Cítím, že světlo mě zradilo

Slunce
Je to jako
Paranoidní pohled zpět
Je to jako
Vichřice uvnitř mé hlavy
Je to jako
Když nemůžu zastavit to co slyším
Je to jako tvář přímo uvnitř
Pod mou kůží
Cítím, že světlo mě zradilo

Je to jako
Když nemůžu zastavit to, co slyším
Je to jako
Když nemůžu zastavit to, co slyším02 One Step Closer
I cannot take this anymore
I´m saying everything I´ve said before
All these words they make no sense
I find bliss in ignorance
Less I hear the less you´ll say
But you´ll find that out anyway
Just like before...

Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I´m about to break
I need a little room to breathe
Cause I´m one step closer to the edge
And I´m about to break

I find the answers aren´t so clear
Wish I could find a way to disappear
All these thoughts they make no sense
I find bliss in ignorance
Nothing seems to go away
Over and over again
Just like before...


Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I´m about to break
I need a little room to breathe
Cause I´m one step closer to the edge
And I´m about to break
Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I´m about to break
I need a little room to breathe
Cause I´m one step closer to the edge
And I´m about to break
Break break break break break

Shut up when I´m talking to you
Shut up shut up shut up
Shut up when I´m talking to you
Shut up shut up shut up
I´m about to break

Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I´m about to break
I need a little room to breathe
Cause I´m one step closer to the edge
And I´m about to break
Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I´m about to break
I need a little room to breathe
Cause I´m one step closer to the edge
And I´m about to break
02 Jeden krok blíž
Nedokážu to stále pochopit
Říkám vše, co jsem říkal předtím
Všechna ta slova nedávají žádný smysl
Nacházím utěšení v ignoraci
Čím míň slyším, tím míň toho řekneš
Ale zjistíš to v každém případě
Tak jako předtím...

Vše co mi říkáš
Mě posunuje o jeden krok blíž k okraji
A já se chystám skočit
Potřebuji trochu místa abych mohl dýchat
Protože jsem o jeden krok blíž k okraji
A chystám se skočit

Zjišťuji, že odpovědi nejsou tak jasné
Přeji si, abych našel způsob jak zmizet
Všechny ty myšlenky nedávají smysl
Nacházím utěšení v ignoraci
Nezdá se, že by něco odcházelo
Donekonečna
Tak jako předtím...

Vše co mi říkáš
Mě posunuje o jeden krok blíž k okraji
A já se chystám skočit
Potřebuji trochu místa abych mohl dýchat
Protože jsem o jeden krok blíž k okraji
A chystám se skočit
Vše co mi říkáš
Mě posunuje o jeden krok blíž k okraji
A já se chystám skočit
Potřebuji trochu místa abych mohl dýchat
Protože jsem o jeden krok blíž k okraji
A chystám se skočit
Skočit skočit skočit skočit skočit

Zmlkni, když s tebou mluvím
Zmlkni, zmlkni, zmlkni
Zmlkni, když s tebou mluvím
Zmlkni, zmlkni, zmlkni
Chystám se skočit


Vše co mi říkáš
Mě posunuje o jeden krok blíž k okraji
A já se chystám skočit
Potřebuji trochu místa abych mohl dýchat
Protože jsem o jeden krok blíž k okraji
A chystám se skočit
Vše co mi říkáš
Mě posunuje o jeden krok blíž k okraji
A já se chystám skočit
Potřebuji trochu místa abych mohl dýchat
Protože jsem o jeden krok blíž k okraji
A chystám se skočit
   
03 With You
I woke up in a dream today
To the cold of the static
And put my cold feet on the floor
Forgot all about yesterday
Remembering I´m pretending
To be where I´m not anymore
A little taste of hypocrisy
An I´m left in the wake
Of the mistake slow to react
Even though you´re so close to me
You´re still so distant
And I can´t bring you back

It´s true the way I feel
Was promised by your face
The sound of your voice
Painted on my memories
Even if you´re not with me

I´m with you
You, now I see
Keeping everything inside
With you
You, now I see
Even when I close my eyes

I hit you and you hit me back
We fall to the floor
The rest of the day stands still
Fine line between this and that
When things go wrong
I pretend the past isn´t real
I´m trapped in this memory
And I´m left in the wake
Of the mistake slow to react
So even when you´re close to me
You´re still so distant
And I can´t bring you back

It´s true the way I feel
Was promised by your face
The sound of your voice
Painted on my memories
Even if you´re not with me


I´m with you
You, now I see
Keeping everything inside
With you
You, now I see
Even when I close my eyes
With you
You, now I see
Keeping everything inside
With you
You, now I see
Even when I close my eyes

No, no matter how far we´ve come
I can´t wait to see tomorrow

No, no matter how far we´ve come
I can´t wait to see tomorrow

With you
You, now I see
Keeping everything inside
With you
You, now I see
Even when I close my eyes
With you
You, now I see
Keeping everything inside
With you
You, now I see
Even when I close my eyes
03 S tebou


Dnes jsem procitnul ze snu
Do chladného klidu
A pokládám své studené nohy na zem
Celý včerejšem jsem zapomněl
Vzpomínám si, že předstírám
Že jsem někde, kde ještě nejsem
Trochu ochutnat přetvářku
Odešel jsem, v patách
Chyby, na které se dá jen pomale reagovat
Třebaže jsi tak těsně u mě
Jsi stále tak daleko
A já tě nemohu navrátit

Je to pravda, cítím to
Tvá tvář to slíbila
Zvuk tvého hlasu
Se vryl do mé paměti
Vždy když nejsi se mnou

Jsem s tebou
Ty, vidím to
Držíce vše uvnitř
S tebou
Ty, vidím to
Vždy, když zavru oči

Vrazím ti a ty mi to vrátíš
Spadneme na zem
Zbytek dne se zastaví
Tenká čára mezi tím a tamtím
Když se nedaří
Předstírám, že minulost není reálná
Jsem uvězněn v té vzpomínce
Odešel jsem, v patách
Chyby, na které se dá jen pomale reagovat
Třebaže jsi tak blízko u mě
Jsi stále tak daleko
A já tě nemůžu navrátit

Je to pravda, cítím to
Tvá tvář to slíbila
Zvuk tvého hlasu
Se vryl do mé paměti
Vždy když nejsi se mnou

Jsem s tebou
Ty, vidím to
Držíce vše uvnitř
S tebou
Ty, vidím to
Vždy, když zavru oči
S tebou
Ty, vidím to
Držíce vše uvnitř
S tebou
Ty, vidím to
Pokaždé když zavřu oči

Nezáleží na tom, jak daleko jsme zašli
Nemůžu se dočkat zítřka
Nezáleží na tom, jak daleko jsme začli
Nemůžu se dočkat zítřka

S tebou
Ty, vidím to
Držíce vše uvnitř
S tebou
Ty, vidím to
Vždy, když zavřu oči
S tebou
Ty, vidím to
Držíce vše uvnitř
S tebou
Ty, vidím to
Vždy, když zavřu oči


04 Points Of Authority
Forfeit the game before somebody else
Takes you out of the frame
Puts your name to shame
Cover up your face
You can´t run the race
The pace is too fast
You just won´t last

You love the way I look at you
While taking pleasure
In the awful things
You put me through
You take away if I give in
My life
My pride is broken

You like to think you´re never wrong
(You live what you´ve learned)
You have to act like you´re someone
(You live what you´ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you´ve learned)
You want to share
What you´ve been through
(You live what you´ve learned)

You love the things I sall I´ll do
The way I´ll hurt myself again
Just to get back at you
You take away when I give in
My life
My pride is broken

You like to think you´re never wrong
(You live what you´ve learned)
You have to act like you´re someone
(You live what you´ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you´ve learned)
You want to share
What you´ve been through
(You live what you´ve learned)

Forfeit the game before somebody else
Taks you out of the frame
Puts your name to shame
Cover up your face
You can´t run the race
The pace is too fast
You just won´t last

You like to think you´re never wrong
(You live what you´ve learned)
You have to act like you´re someone
(You live what you´ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you´ve learned)
You want to share
What you´ve been through
(You live what you´ve learned)

You like to think you´re never wrong
(You live what you´ve learned)
You have to act like you´re someone
(You live what you´ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you´ve learned)
You want to share
What you´ve been through
(You live what you´ve learned)
04 Body Autority
Propadni hře, dřív než tě někdo jiný
Sesadí z trůnu
Uvrhne tvé jméno do hanby
Zakryj svoji tvář
Nemůžeš běžet jako o závod
Tempo je příliš rychlé
Už nemůžeš

Miluješ způsob jakým se na tebe dívám
Zatímco neodolatelné potěšení
V hrozných věcech
Které mi děláš
Jdeš pryč, když se vzdávám
Můj život
Moje hrdost je zničena

Ráda si myslíš že jsi neomylná
(Žiješ z toho, co jsi se naučila)
Musíš si hrát na to, že jsi někdo jiný
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš někoho kdo je zraněný jako ty
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš sdílet to
Čím sis prošla
(Žiješ z toho co ses naučila)

Miluješ věci, které říkám, že udělám
Způsob, jakým se opět zraňuji
Jen abych se ti pomstil
Jdeš pryč, když se vzdávám
Můj život
Moje hrdost je zničena

Ráda si myslíš že jsi neomylná
(Žiješ z toho, co jsi se naučila)
Musíš si hrát na to, že jsi někdo jiný
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš někoho kdo je zraněný jako ty
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš sdílet to
Čím sis prošla
(Žiješ z toho co ses naučila)

Propadni hře, dřív než tě někdo jiný
Sesadí z trůnu
Uvrhne tvé jméno do hanby
Zakryj svoji tvář
Nemůžeš běžet jako o závod
Tempo je příliš rychlé
Už nemůžeš

Ráda si myslíš že jsi neomylná
(Žiješ z toho, co jsi se naučila)
Musíš si hrát na to, že jsi někdo jiný
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš někoho kdo je zraněný jako ty
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš sdílet to
Čím sis prošla
(Žiješ z toho co ses naučila)

Ráda si myslíš že jsi neomylná
(Žiješ z toho, co jsi se naučila)
Musíš si hrát na to, že jsi někdo jiný
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš někoho kdo je zraněný jako ty
(Žiješ z toho co ses naučila)
Chceš sdílet to
 Čím sis prošla
(Žiješ z toho co ses naučila)


05 Crawling
Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

There´s something inside me
That pulls beneath the surface
Consuming / confusing
This lack of self-control
I feal is never ending
Controlling / I can´t seem

To find myself again
My walls are closing in
(Without a sense of confidence and
I´m convinced that
There´s just to much pressure to take)
I´ve felt this way before
So insecure

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

Discomfort, endlessly
Has pulled itself upon me
Distracting / reacting
Against my will I stand
Beside my own reflection
It´s haunting how I can´t seem...

To find myslef again
My walls are closing in
(Without a sense of confidence and
I´m convinced that
There´s just too much pressure to take)
I´ve felt this way before
So insecure

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real
Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how I fall
Confusing what is real

There´s something inside me
That pulls beneath the surface
Consuming / confusing what is real
This lack of self-control
I fear is never ending
Controlling / confusing what is real
 
05 Plížení

Plíží se po mé kůži
Tyto rány se nezahojí
Strach, když padám
Mate realitu

Uvnitř mě je něco
Co mě táhne pod povrch
Poutavé / matoucí
Postrádá to sebekontrolu
Nad tím nekonečným strachem
Kontrolující / Je to nemožné

Znovu se nacházím
Mé zdi mě obkličují
(Beze stop důvěry a
Jsem přesvědčen
Že je vyvíjen příliš velký tlak
Takto jsem se cítil předtím
Tak nejistě

 Plíží se po mé kůži
Tyto rány se nezahojí
Strach, když padám
Mate realitu

Neklidně, nekonečně
To na mě přišlo
Rozptylující / působící
Navzdory své vůli stojím
Vedle mého vlastního odrazu
Je děsivé jak je to nemožné

Znovu se nacházím
Mé zdi mě obkličují
(Beze stop důvěry a
Jsem přesvědčen
Že je vyvíjen příliš velký tlak
Takto jsem se cítil předtím
Tak nejistě

 Plíží se po mé kůži
Tyto rány se nezahojí
Strach, když padám
Mate realitu
 Plíží se po mé kůži
Tyto rány se nezahojí
Strach, když padám
Mate realitu

Uvnitř mě je něco
Co mě táhne pod povrch
Poutavé / mate realitu
Postrádá to sebekontrolu
Nad tím nekonečným strachem
Kontrolující / mate realitu


06 Runaway
Graffiti decoration
Underneath the sky of dust
A constant wave of tension
On top of broken trust
The lessons that you taught me
I learn were never true
Now I find myslef in question
They point the finger at me again
Guilty by association
You point the finger at me again

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind

Paper bags and angry voices
Under a sky of dust
Another wave of tension
Has more than filled me up
All my talk of taking action
These words were never true
Now I find myself in question
They point the finger at me again
Guilty by association
You point the finger at me again

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind

I gonna run away
And never say goodbye
(Gonna runaway...)
I gonna run away
And never wonder why
(Gonna runaway...)
I gonna run away
And open up my mind
(Gonna runaway...)

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind

I wanna run away
And open up my mind
(4x)
 
06 Útěk

Výzdoba graffiti
Pod oblakem prachu
Stálá vlna napětí
Na vrcholu zničené víry
Ty hodiny, které jsi mě učila
Jak jsem zjistil nebyly pravdivé
Teď se nacházím v otázce
Zase si na mě ukazují prstem
Obviněn společností
Zase si na mě ukazuješ prstem

Chci utéct
Bez rozloučení
Chci znát pravdu
Nemísto zvědavých proč
Chci znát odpovědi
Už žádné lži
Chci zavřít dveře
A otevřít svoji mysl

Papírové sáčky a naštvané hlasy
Pod oblakem prachu
Další vlna napětí
Má v sobě víc, než jsem schopný pobrat
Veškeré řeči o mých plánech
Ta slova nebyla nikdy pravda
Teď se nacházím v otázce
Zase si na mě ukazují prstem
Obviněn společností
Zase si na mě ukazuješ prstem

Chci utéct
Bez rozloučení
Chci znát pravdu
Nemísto zvědavých proč
Chci znát odpovědi
Už žádné lži
Chci zavřít dveře
A otevřít svoji mysl

Chystám se utéct
Bez rozloučení
(Chystám se utéct...)
Chystám se utéct
A nezajímat se proč
(Chystám se utéct...)
Chystám se utéct
A otevřít svoji mysl
(Chystám se utéct...)

Chci utéct
Bez rozloučení
Chci znát pravdu
Nemísto zvědavých proč
Chci znát odpovědi
Už žádné lži
Chci zavřít dveře
A otevřít svoji mysl

Chci utéct
A otevřít svoji mysl
(4x)

 
07 By Myself

What do I do to ignore them behind me?
Do I follow my instincts blindly?
Do I hide my pride
From these bad dreams
And give in to sad thoughts
That are maddening?
Do I sit here and try to stand it?
Or do I / try to catch them red-handed?
Do I trust some
And get fooled by phoniness,
Or do I trust nobody and live in loneliness?
Because I can´t hold on
When I´m stretched so thin
I makes the right moves
but I´m lost within
I put on my daily facade but then
I just end up getting hurt again

By myself (myself)
I ask why, but in my mind
I find I can´t rely on myself
(Myself)
I ask why, but in my mind
I find I can´t rely on myself

I can´t hold on
To what I want
When I´m stretched so thin
It´s all to much to take in
I can´t hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

If I
Turn my back I´m defenseless
And to go blindly seems senseless
If I hide my pride and let it all go on
Then they´ll take from me
´till everything is gon
If I let them go I´ll be outdone but if I
But if I try to catch them I´ll be outrun
If I´m killed by the question
Like a cancer then I´ll be buried
In the silence of the answer

By myself (myself)
I ask why, but in my mind
I find I can´t rely on myself
(Myself)
I ask why, but in my mind
I find I can´t rely on myself

I can´t hold on
To what I want
When I´m stretched so thin
It´s all to much to take in
I can´t hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

How do you think / I´ve lost so much
I´m so afraid / I´m out of touch
How do you expect
I will know what to do
When all I know
Is what you tell me to
Don´t you (know)
I can´t tell you how to make it go
No matter what I do, how hard I try
I can´t seem to convince myself why
I´m stuck on the outside

How do you think / I´ve lost so much
I´m so afraid / I´m out of touch
How do you expect
I will know what to do
When all I know
Is what you tell me to
Don´t you (know)
I can´t tell you how to make it go
No matter what I do, how hard I try
I can´t seem to convince myself why
I´m stuck on the outside

I can´t hold on
To what I want
When I´m stretched so thin
It´s all to much to take in
I can´t hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

I can´t hold on
To what I want
When I´m stretched so thin
It´s all to much to take in
I can´t hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking...
07 Sám

Co mám dělat abych ty za mnou ignoroval?
Mám slepě následovat své instinkty?
Mám ukrýt svoji hrdost
Z těch zlých snů
A přidat ji ke smutným myšlenkám
Které jsou šílené?
Mám tu sedět a zkusit vstát?
Nebo je mám zkusit chytit při činu?
Mám někomu věřit
A zmást se faleší
Nebo nemám věřit nikomu a žít v samotě?
Protože neumím čekat
Když jsem tak napjatý
Správně se pohybuji
Ale uvnitř jsem ztracen
Nasadím svou denní tvář, ale pak
Najednou skončím a opět se zraním

Sám (sám)
Ptám se proč, ale v mé nitru
Zjišťuji, že na mě není spoleh
(Sám)
Ptám se proč, ale v mém nitru
Zjišťuji, že na mě není spoleh

Neumím čekat
Na to co chci
Když jsem tak napjatý
Je toho příliš na to, abych to pobral
Neumím čekat
Na to jak nic falešně sleduje všechno
S myšlenkami na selhání se propadám

Když se
Otáčím zpět, tak jsem chráněný
A naslepo jdu zdá se do bezvědomí
Když ukryji svoji hrdost a nechám to být
Pak mi ji vezmou
Dokud to neskončí
A když je nechám být, budu překonán
A když je budu chtít chytit, budu předběhnut
A jestli se zabíjím tou otázkou
Jako rakovinou, budu zasypán
Tichem odpovědí

Sám (sám)
Ptám se proč, ale v mé nitru
Zjišťuji, že na mě není spoleh
(Sám)
Ptám se proč, ale v mém nitru
Zjišťuji, že na mě není spoleh

Neumím čekat
Na to co chci
Když jsem tak napjatý
Je toho příliš na to, abych to pobral
Neumím čekat
Na to jak nic falešně sleduje všechno
S myšlenkami na selhání se propadám

Jak myslíš / Natolik jsem se ztratil
Bojím se / Jsem dotčený
Jak očekáváš
Budu vědět co dělat
Když vše co vím
Je to co jsi mi řekla ty
Že ano (víš)
Nemůžu ti říct jak to udělat
Bez ohledu na to co dělám,jak se snažím
Nedokážu se přesvědčit proč
Jsem vystrčen ven

Jak myslíš / Natolik jsem se ztratil
Bojím se / Jsem dotčený
Jak očekáváš
Budu vědět co dělat
Když vše co vím
Je to co jsi mi řekla ty
Že ano (víš)
Nemůžu ti říct jak to udělat
Bez ohledu na to co dělám,jak se snažím
Nedokážu se přesvědčit proč
Jsem vystrčen ven

Neumím čekat
Na to co chci
Když jsem tak napjatý
Je toho příliš na to, abych to pobral
Neumím čekat
Na to jak nic falešně sleduje všechno
S myšlenkami na selhání se propadám

Neumím čekat
Na to co chci
Když jsem tak napjatý
Je toho příliš na to, abych to pobral
Neumím čekat
Na to jak nic falešně sleduje všechno
S myšlenkami na selhání se propadám
   
08 In The End

It starts with
One thing / I don´t know why
It doesn´t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme
To explain in due time
All I know
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away
It´s so unreal
Didn´t look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on but didn´t even know
Wasted it all just to
Watch you go
I kept everything inside
And even though I tried it all fell apart
What it meant to me will eventually
Be a memory of a time when...

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn´t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn´t even matter

One thing / I don´t know why
It doesn´t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhym
To remind myself how
I tried so hard
In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all these times
You fought with me
I´m surprised it got so (far)
Things aren´t the way they were before
You wouldn´t even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me
In the end
You kept everything inside
And even though I tried it all fell apart
What it meant to me will eventually
Be a memory of a time when...

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn´t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn´t even matter

I´ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
And for all this
There´s only one thing you should know

I´ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
And for all this
There´s only one thing you should know

I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn´t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn´t even matter
08 Nakonec

Začíná to
Jednou věcí / Nevím proč
Vůbec nezáleží na tom, jak se snažíš
Tohle si pamatuj
Napsal jsem tento verš
Abych vysvětlil včas
Vše, co vím
Čas je drahocený
Sleduj to houpající se kyvadlo
Sleduj, jak odpočítává konec dne
Hodiny odpočítávají tvůj život
Je to tak nereálné
Nedíval jsem se dolů
Sleduji čas, jak uniká oknem
Zkouším ho zadržet, ale nevím jak
Promarnil jsem ho
Díval jsem se jak odcházíš
Vše jsem si pamatoval
Ač jsem to zkoušel, vše se rozpadlo
Co to pro mě znamenalo / bude nakonec
Vzpomínkou na dobu kdy...

Jsem se tak snažil
A zašel tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem vypadnout
Vše ztratit
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží

Jedna věc / nevím proč
Vůbec nezáleží na tom, jak se snažíš
Tohle si pamatuj
Napsal jsem tento verš
Abych si připoměl jak
Moc jsem se snažil
Navzdory tomu jak ses mi smála
Jednajíc jako kdybych byl tvůj majetek
Pamatuji si všechno z doby
Kdy jsi se mnou bojovala
Jsem překvapený, že to zašlo tak daleko
Věci už nejsou tak jako byly dřív
Už by jsi mě snad ani nepoznala
Takového jakým jsem býval
Ale to vše se ke mně vrací
Nakonec
Sis vše pamatovala
A ač jsem to zkoušel / vše se rozpadlo
Co to pro mě znamenalo bude nakonec
Vzpomínkou na dobu kdy...

Jsem se tak snažil
A zašel tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem vypadnout
Vše ztratit
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží

Důvěřoval jsem ti
Tlačen tak daleko jak jen jsem mohl jít
A přesto
Je jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Důvěřoval jsem ti
Tlačen tak daleko jak jen jsem mohl jít
A přesto
Je jen jedna věc, kterou bys měla vědět

Jsem se tak snažil
A zašel tak daleko
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
Musel jsem vypadnout
Vše ztratit
Ale nakonec
Na tom vůbec nezáleží
   
09 A Place For My Head

I watch how the
Moon sits in the sky / in the dark night
Shining with the light from the sun
The sun doesn´t give light to the moon
Assuming
The moon´s going to owe it one
It makes me think of you
How you act to me
You do favours and then rapidly
You just turn around and start asking me
About things you want back from me

I´m sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting
Like I owe you this
Find another place
To feed your greed
While I find a place to rest

I want to be in another place
I hate when you say you don´t understand
(You´ll see it´s not meant to be)
I want to be in the energy
Not with the enemy
A place for my head

Maybe someday I´ll be just like you
And step on people like you do and
Run away the people I thought I knew
I remember back then who you were
You used to be calm / used to be strong
Used to be generous
But you should´ve known
that you´d wear out your welcome
Now you see how quiet it is all alone
I´m so

Sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting
Like I owe you this
Find another place
To feed your greed
While I find a place to rest
I´m so
Sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting
Like I owe you this
Find another place
To feed your greed
While I find a place to rest

I want to be in another place
I hate when you say you don´t understand
(You´ll see it´s not meant to be)
I want to be in the energy
Not with the enemy
A place for my head

You try to take the best of me
Go away
(8x)

I want to be in another place
I hate when you say you don´t understand
(You´ll see it´s not meant to be)
I want to be in the energy
Not with the enemy
A place for my head

Shut...up

I´m so
Sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting
Like I owe you this
Find another place
To feed your greed
While I find a place to rest
I´m so
Sick of the tension
Sick of the hunger
Sick of you acting
Like I owe you this
Find another place
To feed your greed
While I find a place to rest
09 Místo pro mě

Sleduji jak
Měsíc sedí na obloze / v temné noci
Září díky světlu od slunce
Slunce nedává měsíci svit
Neomaleně
Měsíc mu to bude dlužen
Přivádí mě to na myšlenku
Že se tím řídíš
Děláš laskavost a pak se rapidně
Otočíš a začneš se mě vyptávat
Na věci, které ode mě chceš zpět

Znechucen napětím
Znechucen hladem
Znechucen tvým jednáním
Jako bych ti byl dlužen
Hledám další místo
Abych nasytil tvoji žravost
Zatím co hledám místo pro odpočinek

Chci být na jiném místě
Nenávidím, když říkáš, že nerozumíš
(Uvidíš, že to nic neznamená)
Chci být plný energie
Ne s nepřítelem
Místo pro mě

Snad nekdy budu jako ty
A pustím se do lidí jako ty a
Uteču od lidí, které jsem myslel že znám
Vzpomínám si kdo jsi byla
Bývala jsi klidná / bývala jsi silná
Bývala jsi velkorysá
Ale měla jsi vědět
Že jsi zevšedněla
Teď vidíš, jaké je ticho celé osamocené
Jsem tak

Znechucen napětím
Znechucen hladem
Znechucen tvým jednáním
Jako bych ti byl dlužen
Hledám jiné místo
Abych nasytil tvou žravost
Zatímco hledám místo pro odpočinek
Jsem tak
Znechucen napětím
Znechucen hladem
Znechucen tvám jednáním
Jako bych ti byl dlužen
Hledám jiné místo
Abych nasytil tvou žravost
Zatímco hledám místo pro odpočinek

Chci být na jiném místě
Nenávidím, když říkáš, že nerozumíš
(Uvidíš, že to nic neznamená)
Chci být plný energie
Ne s nepřítelem
Místo pro mě

Zkoušíš ze mě dostat to nejlepší
Táhni
(8x)

Chci být na jiném místě
Nenávidím, když říkáš, že nerozumíš
(Uvidíš, že to nic neznamená)
Chci být plný energie
Ne s nepřítelem
Místo pro mě

Zavři...hubu

Jsem tak
Znechucen napětím
Znechucen hladem
Znechucen tvám jednáním
Jako bych ti byl dlužen
Hledám jiné místo
Abych nasytil tvou žravost
Zatímco hledám místo pro odpočinek
Jsem tak
Znechucen napětím
Znechucen hladem
Znechucen tvám jednáním
Jako bych ti byl dlužen
Hledám jiné místo
Abych nasytil tvou žravost
Zatímco hledám místo pro odpočinek
   
10 Forgotten

From the top to the bottom
Bottom to top I stop
At the core I´ve forgotten
In the middle of my thoughts
Taken far from my safety
The picture is there
The memory won´t escape me
But why should I care

From the top to the bottom
Bottom to top I stop
At the core I´ve forgotten
In the middle of my thoughts
Taken far from my safety
The picture is there
The memory won´t escape me
But why should I care

There´s a place so dark
You can´t see the end
Skies cock back
And shock that which can´t defend
The rain then sends dripping
An acidic question
Forcefully, the power of suggestion
Then with the eyes shut
Looking though the rust and rot
And dust / a spot of light floods the floor
And pours over the rusted world of pretend
The eyes ease open and its dark again

From the top to the bottom
Bottom to top I stop
At the core I´ve forgotten
In the middle of my thoughts
Taken far from my safety
The picture is there
The memory won´t escape me
But why should I care

In the memory you´ll find me
Eyes burning up
The darkness holding me tightly
Until the sun rises up

Moving all around
Screaming of the ups and downs
Pollution manifested in perpetual sound
The wheels go round
And the sunset creeps behind
Street lapms, chain-link and concrete
A little piece of papre
With a picture drawn floats
On down the street till the wind is gone
The memory now
Is like the picture was then
When the paper´s crumpled up
It can´t be perfect again

From the top to the bottom
Bottom to top I stop
At the core I´ve forgotten
In the middle of my thoughts
Taken far from my safety
The picture is there
The memory won´t escape me
But why should I care

From the top to the bottom
Bottom to top I stop
At the core I´ve forgotten
In the middle of my thoughts
Taken far from my safety
The picture is there
The memory won´t escape me
But why should I care

In the memory you´ll find me
Eyes burning up
The darkness holding me tightly
Until the sun rises up

Now you got me caught in the act
You bring the thought back
I´m telling you that
I see it right through you
(6x)

In the memory you´ll find me
Eyes burning up
The darkness holding me tightly
Until the sun rises up

In the memory you´ll find me
Eyes burning up
The darkness holding me tightly
Until the sun rises up
10 Zapomenutý

Z vrcholu na dno
Ale ze dna na vrchol už ne
V jádru jsem zapomněl
Uprostřed mých myšlenek
Sebrán daleko od mé jistoty
Obraz je tam
Myšlenka mi neunikne
Ale proč bych se staral

Z vrcholu na dno
Ale ze dna na vrchol už ne
V jádru jsem zapomněl
Uprostřed mých myšlenek
Sebrán daleko od mé jistoty
Obraz je tam
Myšlenka mi neunikne
Ale proč bych se staral

Je tam taková temnota
Že nemůžeš vidět na konec
Obloha se stáčí zpět
A šok, který mě nemůže bránit
Déšť pak posílá kapající
Kyselou otázku
S důrazem na sílu na návrh
Pak s očima zavřenýma
Dívám se i přes rez a hnilobu
A prach / zanechávají na zemi stopy světla
A sypou se přes ten zrezlý svět přetvářky
Oči se klidně otevřou a znovu se setmí

Z vrcholu na dno
Ale ze dna na vrchol už ne
V jádru jsem zapomněl
Uprostřed mých myšlenek
Sebrán daleko od mé jistoty
Obraz je tam
Myšlenka mi neunikne
Ale proč bych se staral

Najdeš mě ve vzpomínce
Oči shoří
Temnota mě pevně drží
Dokud nevyjde slunce

Vše se točí okolo
Křiku kývajícího se nahoru a dolů
Znečištění se prokázalo ve věčném zvuku
Kola se točí
A slunce plíživě zapadá
Pouliční lampy, články řetězu a beton
Malý kousek papíru
S obrázkem plavidla
Na spodu ulice tam, kam odešel vítr
Vzpomínka je
Jako ten papír
Když je papír zmačkán
Už nikdy nemůže být perfektní

Z vrcholu na dno
Ale ze dna na vrchol už ne
V jádru jsem zapomněl
Uprostřed mých myšlenek
Sebrán daleko od mé jistoty
Obraz je tam
Myšlenka mi neunikne
Ale proč bych se staral

Z vrcholu na dno
Ale ze dna na vrchol už ne
V jádru jsem zapomněl
Uprostřed mých myšlenek
Sebrán daleko od mé jistoty
Obraz je tam
Myšlenka mi neunikne
Ale proč bych se staral

Najdeš mě ve vzpomínce
Oči shoří
Temnota mě pevně drží
Dokud nevyjde slunce

Dostal jsem co proto při činu
Vracíš mi myšlenky
Říkám ti, že
Vidím to skrz tebe
(6x)

Najdeš mě ve vzpomínce
Oči shoří
Temnota mě pevně drží
Dokud nevyjde slunce

Najdeš mě ve vzpomínce
Oči shoří
Temnota mě pevně drží
Dokud nevyjde slunce
   
11 Cure For The Itch

Folks, we have a very special guest for you tonight. I´d like to introduce: Mr. Hahn. Let´s hear it for the great Mr. Hahn. And now a lesson in rhythm management. Let´s begin. All right now, wasn´t that fun? Let´s try something else.
11 Lék na nervozitu

Přátelé, máme pro vás dnes opravdu speciálního hosta. Rád bych vám představil: Mr. Hahn. Pojďme si poslechnout skvělého Mr. Hahna. A teď hodina obratnosti v rymu. Jdeme do toho. Dobře, nebyla to zábava? Tak zkusme něco jiného.
   
12 Pushing Me Away

I´ve lied to you
The same way that I always do
This is the last smile
That I´ll fake for the sake of being with you

Everything falls apart
Even the people who never frown
Eventually break down

The sacrifice of hiding in a lie

Everything has to end
You´ll soon find
We´re out of time left
To watch it all unwind

The sacrifice is never knowing

Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away

I´ve tried like you
To do everything you wanted too
This is the last time
I´ll take the blame
For the sake of being with you

Everything falls apart
Even the people whi never frown
Eventually break down

The sacrifice of hiding in a lie

Everything has to end
You´ll soon find
We´re out of time left
To watch it all unwind

The sacrifice is never knowing

Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away

Were all out of time
This is how we learn
How it all unwinds

The sacrifice of hiding in a lie

Were all out of time
This how we learn
How it all unwinds

The sacrifice is never knowing why...

Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I playes myself this way
Now I see you´re testing me
Pushes me away
Pushes me away
12 Tlačíš mě pryč

Lhal jsem ti
Tak jako to dělávám vždycky
Toto je poslední úsměv
Který jsem ti dal, abych mohl být s tebou

Vše se rozpadá
Všichni lidé, kteří se nikdy nemračili
Nakonec selžou

Oběť skrývání se ve lžích

Vše má konec
Brzy přijdeš na to
Že jsme se rozešli v nesprávný čas
Abychom sledovali, jak se to vyvíjí

Oběť nikdy nepozná

Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč
Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč

Zkoušel jsem stejně jako ty
Dělat vše co jsi chtěla
Toto je naposledy
Co tě obviňuji
Abych mohl být s tebou

Vše se rozpadá
Všichni lidé, kteří se nikdy nemračili
Nakonec selžou

Oběť skrývání se ve lžích

Vše má konec
Brzy přijdeš na to
Že jsme se rozešli v nesprávný čas
Abychom sledovali, jak se to vyvíjí

Oběť nikdy nepozná

Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč
Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč

  Vše bylo ve špatný čas
Takto jsme se naučili
Jak se to vyvíjí

Oběť ukrývání se ve lžích

Vše bylo ve špatný čas
Takto jsme se naučili
Jak se to vyvíjí

Oběť nikdy nepozná proč...

Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč
Proč jsem nikdy neodešel
Proč jsem si takto hrál
Teď vidím, že mě zkoušíš
Odtlačit pryč
Odtlačit pryč
   
Žádné komentáře
 


LP Underground 6.0: The Official Fan Club of Linkin Park