When this began...

Authorized CD

Hybrid Theory EP

rok vydání: 1999
produkce:
Hybrid Theory
o albu: Tuto desku LP vytvořili, když se ještě jmenovali Hybrid Theory. Jde vlastně o úplně první nahrávky skupiny a toto album v obchodech nenajdete!!!

01 Carousel
02 Technique
03 Step Up
04 And One
05 High Voltage
06 Part of Me

01 Carousel

She can't hide no matter how hard she tries 
Her secret disguise behind the lies 
And at night she cries away her pride 
With eyes shut tight
And staring at her inside 
All her friends know why she can't sleep at night 
All her family asking if she's all right 
All she wants to do is get rid of this hell 
Well all she's gotta do
Is stop kidding herself 

She can only fool herself for so long 
She can only fool herself for so long 
She can only fool herself for so long 
I'm too weak to face me 
She can only fool herself 

I never know just why you run 
So far away, far away from me 
I never know just why you run 
So far away, far away from me 

When it comes to how to live his life 
He can't be told 
Says he's got it all under control 
Thinks he knows it's not a problem He's stuck with 
But in reality
It'd be a problem to just quit 
An addict and he can't hold the reins 
The pain is worse
Cause his friends have it the same
Tries to slow down the problem he's got 
But can't get off the carousel 
Until he makes it stop

He can only fool himself for so long 
He can only fool himself for so long 
He can only fool himself for so long 
I'm too weak to face me 
He can only fool himself

Fly with me under the wings I gave you 
Try to be closer to me and I'll save you 
Fly with me under the wings I gave you 
Try to be closer to me and I'll save you
01 Kolotoč

Nemůže se schovat bez ohledu na její snahu
Její  tajemství  je přestrojené za lži
A v noci neustále pláče kvůli své pýše
S očima pevně zavřenýma
A upřenýma do svého nitra
Všichni její přátelé ví proč v noci nemůže spát
Její rodina se ptá, jestli je vše v pořádku
Vše co chce, je dostat se z toho pekla
Vše co musí
Je zastavit to zesměšňování

Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Jsem příliš mdlý, abych se postavil sám sobě
Může se jen klamat

Nikdy se nedozvím, proč utíkáš
Tak daleko, daleko ode mě
Nikdy se nedozvím, proč utíkáš
Tak daleko, daleko ode mě

Když přijde na to, jak má žít
Nemůže, aby bylo řečeno
Říká, že má vše pod kontrolou
Myslí si, že ví, že není problém
Se k tomu přilepit
Ale ve skutečnosti
By mohl být problém se z toho dostat
Bolest je horší
Protože jeho přátelé to mají také tak
Zkouší zpomalit ten problém
Ale nemůže vystoupit z kolotoče
Dokud ho nezastaví

Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Po tu dlouhou dobu se může jen klamat
Jsem příliš mdlý, abych se postavil sám sobě
Může se jen klamat

Odleť se mnou pod křídly, která ti dám
Pokus se mi přiblížit a zachráním tě
Odleť se mnou pod křídly, která ti dám
Pokus se mi přiblížit a zachráním tě


02 Technique
You must exercise the proper technique.
02 Technika
Musíš trénovat tu správnou techniku. 


03 Step Up

Yo 
Watch as the room rocks 
Men only moon walk 
Mixed media slang 
Banging in your boom box verbal violence 
Lyrical stylist 
In a time when rock hip hop rhymes are childish 
You can't tempt me with rhymes that are empty 
Rapping to a beat doesn't make you an emcee 
With your lack of skill and facility 
You're killing me 
And a DJ in the group just for credibility 
I heard that some of you are getting help with your rhymes 
You're not an emcee if someone else writes your lines 
And rapping over rock doesn't make you a pioneer 
Cause rock and hip hop have collaborated for years 
But now they're getting randomly mixed and matched up 
All after a fast buck and all the tracks suck 
So how does it stack up - None of it's real 
You want to be an emcee you've got to study the skill

Who can rock a rhyme like this 
Bring it to you every time like this 
Who can rock a rhyme like this 
Step, step up, step, step up 

So you pick up a pen and write yourself a new identity 
But mentally you don't have the hip hop energy 
With a tendency to make up stories 
Sounding like the only hip hop you've heard is top 40 (top 40) 
And your record company is completely missing it 
All the kids are dissing it for not being legitimate 
So in a battle you can't hack it 
React with whack shit 
And get smacked with verbal back flips 
Get your ass kicked by fabulous battle catalysts 
It's taken decades for emcees to establish this 
You're new to hip hop and welcome if your serious 
But not on the mic 
Leave that to the experienced 

Using the waves of sound the true master 
paralyzes his opponents, leaving him vulnerable to attack 

After years of pain staking research by the world's 
leading sound scientists, we here at the sound 
institute have invented a reliable audio weapons system. 
Actual movement of musical sound in space used to 
carefully attack and neutralize the cellular structure of
the human body, so the question must be asked. 

mixed media.. step up to the microphone.. and you do it like this...
 


04 And One

Where should I start 
Disjointed heart 
I've got no commitment 
To my own flesh and blood 
Left all alone 
Far from my home 
No one to hear me
To heal my ill heart

I keep it locked up inside

Cannot express 
To the point I've regressed 
If anger's a gift
Then I guess I've been blessed

I keep it locked up inside 
Keep my distance from your lies

It's too late to love me now
You helped me to show me
It's too late to love me now
You don't take a word in

Breaking a part of my heart to find release
Taking you out of my blood
To bring me peace 
Breaking a part of my heart to find release 
Taking you out of my blood
To bring me peace
Breaking a part of my heart to find release
(Break) 
Taking you out of my blood
To bring me peace
(Me) 
Breaking a part of my heart to find release
(Too) 
Taking you out of my blood
To bring me peace

Keep it locked up inside 
Keep my distance from your lies

Breaking a part of my heart to find release
(Break) 
Taking you out of my blood
To bring me peace
(Me) 
Breaking a part of my heart to find release
(Too) 
Taking you out of my blood
To bring me peace 
Breaking a part of my heart to find release 
Taking you out of my blood
To bring me peace 
Breaking a part of my heart to find release 
Taking you out of my blood
To bring me peace

Keep my distance 
Keep my distance 
Keep my distance 
Keep my distance

Spit drips from the jaw of the witless witness 
Cryptic colloquialism shifts your midrift 
Dark all I do embark the shadows 
Involved with my thought catalog, Analogue, rap catalog 
Keep my distance
And fear resistance
Hurt by persistance
The twisted web of tangled lies 
Strangles my hope to waste
And numbs the taste 
And I'm forced to face these hate crimes 
Against the state of being 
Feeling the weight-less-ness
Pressed between the ceiling 
Reeling around room 
Riding a bubble of sound proof 
It's the frequency making you 
Shake with every boom 
Involuntary muscle contraction 
Ignoring
And drinking musical gas fume euphoria 
The sound pounds to make the dead flush 
To have you a head rush
With red rhymes and said stuff
04 Step Up

Kde bych mohl začít
Rozpolcené srdce
Nemám žádné závazky
K mému masu a krvi
Jsem to nechal osamělé
Daleko od mého domova
Nikdo mě neslyší
Nezahojí mé zlomené srdce
Držím to v sobě

Nemohu se vyjádřit
K tomu bodu, na který jsem se vrátil
Když hněv je darem
Pak se domnívám, že jsem byl požehnán

Držím to v sobě
Držím se dál od tvých lží

Teď je příliš pozdě abys mě milovala
Pomohla jsi mi ukázat se
Teď je příliš pozdě abys mě milovala
Nemáš slov

Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
Bereš mmi krev
Abys mě přiměla k míru
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
(Ničíš)
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru
(Mě)
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
(Příliš)
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru

Držím to v sobě
Držím se dál od tvých lží

Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
(Ničíš)
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru
(Mě)
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
(Příliš)
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru
Ničíš část mého srdce abys ses odpoutala
Bereš mi krev
Abys mě přiměla k míru

Držím se dál
Držím se dál
Držím se dál
Držím se dál

Plivance z tlamy hloupého svědka
Záhadné hovory posouvající tvé praskliny
Vše temné co jsem dal stínům
Zapletené se soupisem mých myšlenek
Obdoba rapového soupisu
Držím se dál
A bojím se odporu
Zraněn naléhavostí
Zkroucená síť spletitých lží
Škrtí moji naději s tím seknout
A otupuje chuť
Jsem přinucen postavit se těm zločinům
Navzdory existenci
Jako ve stavu beztíže
Utlačován mezi stropy
Točím se okolo místnosti
V bublině slyšitelných důkazů
Je to frekvence, která tě rozvíjí
Třeseš se s každým pokrokem
Nedobrovolná svalová kontrakce
Ignorující
A pijící hudební euforické výpary
Libry zvuku vytváří smrtelný proud
Máš plnou hlavu
Červených rýmů a mluveného materiálu


05 - High Voltage

Just do something to tell you who I am, ya know?

It's high voltage you can't shake the shock 
Because nobody wants it to stop, check it out 
It's high voltage you can't shake the shock 
Because nobody wants it to stop, check it out

I've been digging in the crates 
Ever since I was living in space 
Before the ratrace 
Before monkeys had human traits 
Mastered numerology 
And bigbang theology 
Performed lobotomies 
With telekinetic psychology 
Invented the mic 
So I could start blessin it 
And chincheckin kids to make my point 
Like an impressionist 
Many men have tried to shake us 
But I'll twist my cords 
Through double helixes 
And show them what I'm made of 
I buckle knees like leg braces 
Cast the spell of instrumental-ness 
And all of the emcees that hate us 
So try on 
Leave you without a shoulder to cry on 
From now to infinity 
Let icons be bygones 
I fire bomb 
Ghostly notes haunt this 
I've tried threats 
But moved on to a promise 
I stomp shit 
With or without an accomplice 
Mix media 
The stamp of approval is on this 

Akira 
Put a kink in the backbones 
Of clones with microphones 
Never satisfy my rhyme jones 
Spraying bright day 
Over what you might say 
Blood type krylon technicolor type A 
On highways write with road rage 
On pages of wind 
And cages of tin 
That bounce all around 
Surround sound 
Devouring the scene 
Subliminal gangrene paintings 
Overall the same things 
Sing song karaoke copy madness 
Break bones verbally 
With sticks and stone tactics 
Fourth dimension 
Combat convention 
Write rhymes at ease 
While the tracks stand at attention 
Attention 
Meant to put you away 
With the pencil, pistol, official 
16 line rhyme missile 
While you risk your all 
I pick out of your flaws 
Spin, rah blah blah blah 
You can say you saw 

This production has been brought to you courtesy 
of Mix Media, Akira, Mr. Hahn, and Hybrid Theory
 


06 - Part Of Me

Part of me won't go away 
Everyday reminded how much I hate it 
Weighted against the consequences 
Can't live without it so it's senseless 
Wanna cut it out of my soul 
And just live with a gaping hole
Take control of my life 
And wash out all the burnt taste
I made the problems in the first place 
Hang my head low Ôcause it's part of me 
Ya hardly see right next to the heart of me 
Heard of me the routine scar 
New cuts cover where the old ones are 
And now I'm sick of this 
I can't stand the sandpaper thoughts that grade on my sanity 
I rather not even be then the man that's staring in the mirror through me 

Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 

I feel it everyday 
I feel I made my way 
I feel it swell up inside, swell up inside 
Swallowing me 

Freedom can be frightening if you've never felt it 
Once it's been dealt with you feel like you've been touched by something angelic 
And then melted down into a pool of peace 
Cease to be the animal you used to be 
Remove the broken parts you know were wrong 
And feel the calm when the problem's all gone 
And then you start to see another piece of yourself that you can't let be 
Memories of the last fight to free yourself 
Take it to the depths of the bottom of the well 
And now you know you can choose to lose the part in your heart 
Where your insides bruise 
You can live if you're willing to 
Put a stop to just what's killing you 

Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 
Cut myself free willingly 
Stop just what's killing me 

Alive in me, inside of me, a part of me screams away silently (repeats with next line)
This part of me won't go away, part of me won't go away 

Everywhere I look around I see how everything aught to be 
Every time I see myself there's always something wrong with me 

I feel it swell up inside, swell up inside, swallowing me 
I feel it swell up inside, swell up inside, swallowing me
 
 
Žádné komentáře
 


LP Underground 6.0: The Official Fan Club of Linkin Park