nemáš k tomu ještě nějaký bližší info, třeba do kdy ta soutěž trvá atd.?